Uvođenje reda među turističke manifestacije

Udruženje za turizam i manifestacije srbije sastavilo je pravilnik o kategorizaciji manifestacija, koji čeka na usvajanje u ministarstvu turizma. Cilj pravilnika je da se manifestacije između ostalog grupišu na osnovu njihove autentičnosti i originalnosti.

Preko 3.000 manifestacija svake godine održi se u Srbiji, u proseku, to je čak osam dnevno. Ono što je problem, jeste da nisu sve manifestacije originalne, niti isplative i upravo tu je startna pozicija kategorizacije – prihodi. Organizator Festivala meda u Novom Sadu, Miodrag Čupić, čija manifestacija traje više od 20 godina, smatra da je kategorizacija dobra ideja, jer bi se na taj način novac bolje raspodelio.

“Mi smo svakako zainteresovani da država ili već ko bude nadležan za to, izvrši kategorizaciju jer ovako dalazimo u poziciju da se sa istim budžetom prate manifestacije koje su velikog sadržaja i manifestacije koje imaju 20-ak, 30-ak izlagača”, kaže Čupić.

Priboj - manifestacije

Uz prihode, ključni kriterijumi za kategorizaciju su i medijska propraćenost i broj posetilaca, tako bi Pravilnik o kategorizaciji manifestacija trebalo da ih grupiše u tri kategorije.

“Svaka kategorizacija kulturnih manifestacija je važna stvar, zato što mislim da nije jednaka tradicija trajanja nekih festivala i uspesi i ono što oni već godinama donose našoj kulturi. Tako da svakako je neophodna stvar”, naveo je Petar Mitrić, selektor Festivala Evropskog filma Palić.

Manifestacije su svakako jedan od razloga zbog kojeg turisti posećuju Srbiju, međutim, još prošle godine pokazalo se da postoje manifestacije za koje ni turistički vodiči ne znaju. Upravo to zatrpavanje manifestacijama kritikuje i direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija. Prema njegovim rečima, uključivanje turističkih agencija u promociji manifestacija, nema dobrih rezultata, osim lokalnih turističkih agencija koje na lokalu podržavaju manifestaciju.

“One su uvek dobre na lokalnom nivou i na lokalnom nivou imaju efekat, ali se postavlja pitanje da li sve te manifestacije imaju mesta tokom cele godine i kakav je konačan efekat tih manifestacija na ukupna dešavanja na turističkom tržištu. U ovom trenutku samo one najveće zaista dovode i strane goste i mislim da je potrebno pre svega raditi na marketinškom planu”, rekao je Aleksandar Seničić, direktor YUTA-e.

Svrstavanjem u kategorije, posetioci će biti upoznati sa tim šta mogu da očekuju od manifestacije, dok bi Ministarstvo turizma na taj način imalo uvid kome i koliko novca treba da daje.

Izvor: RTV.RS