KORISNE INFORMACIJE

Turistička organizacija Priboj – 033/24-51-599

Železnička stanica Priboj – 033/24-52-242

Autoprevoz “Janjušević” Priboj – 033/24-52-400

Autoprevoz “ES Turs” Priboj – 033/445-086

Dom zdravlja Priboj – 033/24-51-587

Hitna pomoć – 033/24-51-124

Zavičajni muzej Priboj – 033/452-453

Dom kulture Priboj – 033/454-802