OŠ NIKOLA TESLA

Osnovna škola „Nikola Tesla“ – Pribojska Banja

Osnovna škola Nikolola tesla Pribojska Banja

Osnovna škola „Nikola Tesla“ iz Pribojske Banje je počela sa radom u januaru 1853. godine u konaku manastira Sv. Nikola u Banji. Do početka XX veka je radila sa prekidima, zavisno od istorijskih dešavanja i njihovog uticaja na Banju. Nakon spaljivanja manastira i konaka 1875. godine, škola nije radila do 1898. godine, kada je zahvaljujući neobičnim okolnostima, ponovo počela sa radom. Nakon 1898. godine, na početku XX veka, škola je radila sa povremenim prekidima, u obnovljenom manastirskom konaku. Nova škola je izgrađena u manastirskom posedu 1909. godine i od tada se više nije održavala nastava u manastirskom konaku. Od 1912.godine, kada su počeli Balkanski ratovi, pa do 1918., kada je završen Prvi svetski rat, škola nije radila.

Nakon Prvog svetskog rata, škola je radila u kontinuitetu. Učitelji su bili sve stričniji a povećavao se i broj đaka. U prvim godinama posle rata, broj učenika je bio oko 40, a u poslednjoj godini pred  Drugi svetski rat, broj učenika je bio preko 160. Treba napomenuti da je škola bila četvorogodišnja. Zbog toga što je zgrada škole sagrađena na manastirskom imanju, dolazilo je do stalnih poteškoća u radu, pa je 1934. godine sagrađena nova školska zgrada na brdu iznad Banje. To je ista zgrada koja postoji i danas, osim što je 1969. godine dograđen jedan deo. U toku rada za vreme Drugog svetskog rata škola je radila sa prekidima do 1943. godine, kada je obustavljen rad škole sve do 1946. godine, a nastava je počela u adaptiranoj školskoj zgradi.

Od školske 1950/51. godine kada je otvoreno odeljenje petog razreda, pa do 1953/54. kada je škola postala osmogodišnja nastava se odvijala sa malim poteškoćama imajući u vidu da se povećavao broj učenika, odeljenja, kao i nastavnika a prostor je ostao isti. Škola je u periodu 1967. do 1969. godine dograđena a pre toga je izgrađena i zgrada sa učiteljskim stanovima. Broj učenika se vremenom povećavao, pa je škola zajedno sa izdvojenim odeljenjima u školskoj 1970/71. dostigao broj od 537 učenika. U okviru škole su radila izdvojena odeljenja u Potpeću, Mažićima i Kalafatima. Prva dva su počela sa radom u okviru škole 1963. godine (tada je četvororazredna škola u Mažićima prilagođena školi na Banji, i škola u Potpeću otvorena), a izdvojeno odeljenje u Kalafatima je počelo sa radom 1989. godine. U godini proslave 130 godina rada škole, 1983. godine, izgrađena je i moderna đačka kuhinja.

Danas je škola, zahvaljujući projektnim timovima, u upravi i menadžmentu škole, opremljena najmodernijim nastavnim sredstvima i obezbeđeni su odlični uslovi za rad, kako učenika, tako i zaposlenih. Uvedeno je centralno grejanje u školu, zamenjeni su prozori, dograđen je deo sa toaletima za učenike, obezbeđena je multimedijalna učionica sa najsavremenijim sredstvima za rad, izgrađena letnja učionica, pozorišna bina sa ozvučenjem i još mnogo drugih pogodnosti za kvalitetan rad ustanove. U školi rade dva izdvojena odeljenja u Kalafatima i Mažićima. Zahvaljujući projektima i donacijama i ta odeljenja su dobro opremljena i poseduju savremena sredstva za rad.

Svi nastavnici koji rade u školi su fakultetski obrazovani i obezbeđen je najbolji mogući uslov za kvalitetan rad ustanove.

Maj 2013. godine (Kratak tekst o školi iz časopisa „Zvončići“)