Tag Archives: Priroda

Avanturistički turizam u Srbiji

Avanturistički turizam u svetu raste po godišnjoj stopi od 20 odsto, sa prognozama o daljem povećanju broja ove grupe putnika, kao i da će sume koje troše uskoro prevazići prosečan trošak „običnih” turista. Srbija u ovoj vrsti turizma zaostaje za zemljama u regionu, ali trendovi u poslednje tri godine ukazuju… Read more »

Skriveno blago Javorske lepotice

Speleolozi predlažu da pećina Durulja kod Nove Varoši bude konačno uređena. Mašta prirode stvorila ukrase, vodopade, jezera, ponornice… BLAGO “javorske lepotice”, kako su posetioci nazvali pećinu Durulju u novovaroškom selu Bukoviku, dostupno je samo malom broju istraživača i to vičnijim i smelijim, kao i onima koji su imali sreću da… Read more »