KORISNE INFORMACIJE

Info telefon – Pribojska Banja – Konak – 033/24-48-500  (0d 07 do 21:30)

Turistička organizacija Priboj – 033/24-51-599

Železnička stanica Priboj – 033/24-52-242

Autoprevoz „Janjušević“ Priboj – 033/24-52-400

Autoprevoz „ES Turs“ Priboj – 033/445-086

Dom zdravlja Priboj – 033/24-51-587

Hitna pomoć – 033/24-51-124

Zavičajni muzej Priboj – 033/452-453

Dom kulture Priboj – 033/454-802